Proces aannemer

Proces bij aannemer

Wanneer komt een aannemer in beeld? Dit verschilt per project maar in grote lijnen kun je zeggen dat er twee mogelijkheden zijn: een aanbesteding of het vormen van een bouwteam.

Aanbesteding

Bij een aanbesteding worden meestal drie aannemers gevraagd om een offerte uit te brengen. De keuze van de aannemers gebeurt in overleg met AL architectuur en de opdrachtgever. Van tevoren wordt contact opgenomen met deze aannemers of zij een offerte kunnen uitbrengen. Tevens wordt gevraagd of ze op een door opdrachtgever bepaalde datum kunnen starten met de bouw.

Voordelen

  • Het grootste voordeel van een aanbesteding is dat de markt optimaal haar werk doet. In het algemeen resulteert dit in een goede prijs- kwaliteit verhouding.

Nadelen

  • Een nadeel is dat er pas relatief laat in het proces zekerheid is over de prijs. Tijdens het ontwerpproces geeft de architect een indicatieve bouwsomindicatie op basis van kengetallen. Ook kan er een kostendeskundige worden ingehuurd om twijfel over het definitieve kostenplaatje weg te nemen, maar echte zekerheid is er pas nadat de aanbesteding plaats heeft gevonden, dus nadat de bestek fase is afgerond.
Bouwteam

Een bouwteam is een samenwerking tussen minimaal twee maar normaal gesproken drie partijen; opdrachtgever, een aannemer en een adviseur.

Voordelen

  • In een eerder stadium zijn de bouwkosten bekend.
  • Aannemer kan zijn kennis en ervaring inbrengen.
  • De aannemer kan beter plannen m.b.t. de start van de bouw.

Nadelen

  • Er is geen prijsvergelijk met andere aannemers.